နောက်ခံသမိုင်း

ထိန်လင်း(သုံးထပ်စာသင်ဆောင်)

၁၉၆၅ခုနှစ်၊ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်း၊ပြည်ခရိုင်၊သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် သဲကုန်း ဆရာအတတ်သင် ကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၆ခုနှစ်၊မေလ(၁)ရက်နေ့တွင် သဲကုန်း ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းကို မကွေးတိုင်း၊ မကွေးမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီး မကွေး ဆရာအတတ်သင် ကျောင်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်နေ့တွင် မကွေး ဆရာအတတ်သင် ကျောင်းကို မကွေးပညာရေးကောလိပ် အဆင့်(၂) အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် မကွေးပညာရေးကောလိပ် အဆင့်(၂)မှ မကွေးပညာရေးကောလိပ် အဆင့်(၁)သို့ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။