ကျောင်းအုပ်ကြီး


ဒေါ်အေးအေးဝင်း

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

 • နေရပ်လိပ်စာ – မင်းကံကြီးရပ်ကွက်၊မြို့ပတ်လမ်းနှင့်မကွေးတောင်တွင်းလမ်းထောင့်၊ မကွေးမြို့
 • ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉ ၂၅၃၇၆၆၈၇၈ ၊ (ရုံး) ၀၆၃- ၂၀၂၃၂၁၇၊ ဖက်(စ်) ၀၆၃-၂၀၂၃၅၀၃
 • အီးမေးလ် – msayeayewin@gmail.com

ပညာအရည်အချင်း

 • သိပ္ပံဘွဲ့ (ဓါတုဗေဒ)၊ ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတက္ကသိုလ်(၁၉၇၉-၁၉၈၁)
 • ပညာရေးဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ-ဓါတုဗေဒ)၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်(၁၉၈၆-၁၉၈၇)
 • မဟာပညာရေးဘွဲ့(Educational Test and Measurement)၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်(၁၉၈၇-၁၉၉၂)
 • Dip (Eng)၊ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(၁၉၉၄)

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ

 • အလယ်တန်းပြ၊ အထက(၄)မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(၁၉၈၃-၁၉၉၁)
 • အထက်တန်းပြ၊ အထက၊ကမာကလုတ်၊ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (၁၉၉၁-၁၉၉၅)
 • လ/ထ ကထိက၊ ပုသိမ်ဆရာအတတ်သင်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး(၁၉၉၅-၁၉၉၇)
 • လ/ထ ကထိက၊အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(သင်ရိုး)၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(၁၉၉၇-၁၉၉၈)
 • လ/ထ ကထိက၊ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး(၁၉၉၈)
 • နည်းပြ(ပညာရေးစိတ်ပညာ)၊ ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (၁၉၉၈-၂၀၀၆)
 • နည်းပြ(အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်း)၊ ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(၂၀၀၆-၂၀၀၉)
 • လ/ထ ကထိက(အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်း)၊ သင်္ကန်းကျွန်းပညာရေးကောလိပ်၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(၂၀၀၉-၂၀၁၁)
 • လ/ထ ကထိက(အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်း)ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(၂၀၁၁-၂၀၁၅)
 • ကထိက(အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြနည်း) ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(၂၀၁၅-၂၀၁၈)
 • ဌာနမှူ(ဘာသာစကား)၊ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(၂၀၁၈-၂၀၁၉)
 • ကျောင်းအုပ်ကြီး၊မကွေးပညာရေးကောလိပ်၊ မကွေးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး(၂၀၁၉-ယနေ့ထိ)