နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ (၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ